Press "Enter" to skip to content

Categorie: Berto’s Blog

berto blog shows other than just technical publications.

De mens leeft en beleeft niet alleen, maar beleeft bovendien zijn beleven.

De mens is een lichaam (zoals ook een plant dat is), hij is in het lichaam (als innerlijk beleven, zoals ook een dier dat kent) en hij is tegelijkertijd ook altijd buiten zijn lichaam, als het gezichtspunt van waaruit hij beide is. Vanwege deze drievoudige gebrokenheid leeft de mens in drie werelden: een buitenwereld, een binnenwereld en een gedeelde wereld van geest of cultuur.


Zo is ons lichaam (als deel van de buitenwereld) niet alleen een fysiek lichaam, dat wil zeggen een ding onder dingen dat een specifieke plaats inneemt in een objectief ruimte- tijdcontinuüm, maar ook een doorleefd lichaam dat als centrum van ons waarnemen en handelen functioneert.
De binnenwereld op haar beurt is niet alleen ziel, de bron van onze psychische ervaringen, maar ook beleving, speelbal van psychische processen.
En voor de wereld van de cultuur geldt dat we niet alleen een ik vormen – dat een bijdrage levert aan de schepping van deze wereld – maar ook een wij in zoverre we door die wereld worden gedragen en gevormd.


De mens is door zijn constitutieve thuisloosheid nooit af, maar moet zich altijd nog verwerkelijken en daartoe is hij aangewezen op techniek en cultuur. Deze kunstmatige middelen zijn niet alleen – en niet in de eerste plaats – instrumenten om te overleven, maar een zijns noodzakelijkheid.


De mens kan zich niet werkelijk bloot geven aan zijn medemensen en zichzelf, omdat achter zijn maskers de radicale bodemloosheid van zijn bestaan schuilgaat.


Duitse bioloog, filosoof en socioloog Helmuth Plessner (1892–1985)

Gardener Gathering, it’s ceremony, rituals and symbols

My research into what a future Gardener Gathering might look like led to the following suggestions. It is important to open and close a GG in a proper way. The opening ceremony makes clear why we come together and the closing summarizes the achievements of our togetherness. Gardener gatherings have a clear and formal structure. The dialog form is partly taken over from the Freemasonry. Unlike their building symbolism Gardener rituals and symbols represent the work and tools in relation with nature. Ecological awareness cultivates the garden inside and outside ourselves.

My intention is not to breathe new life into Freemasonry, but to create an ecology minded movement. In this time of unrest from life-threatening conditions of virus infection, wars and climate, the advent of binding ceremonial gatherings, in and with nature, is of great importance. But how do you express that? The means for this are described in two publications that can be downloaded below. The first paper shows the structure of a Gardener-gathering. The second paper presents the opening and closing ritual. Every group decides what substance it will give between the opening and closing. We are nature, need nature and worship nature in a contemporary 21e century manner. Be part of a New Era.

The link below contains an example of a Gardener ceremony in Dutch. An English version is in the making.

http://laboratoiredesynthese.eu/wp-content/uploads/2022/03/GGstructureNL.pdf

http://laboratoiredesynthese.eu/wp-content/uploads/2022/03/GGCeremonyNL.pdf